Corona

Corona

De organisatiecommissie van de Nationale Historische Reddingbootdag houdt de laatste ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus en de ingrijpende richtlijnen van de Nederlandse overheid nauwlettend in de gaten. De veiligheid en de gezondheid van onze deelnemers en bezoekers staan voor de organisatie voorop. We denken aan en leven mee met alle deelnemers, sponsoren en andere relaties die van deze situatie de gevolgen ondervinden en met name met hen die door het virus zijn getroffen. Via onze website en social media kanalen houden we u zo goed als mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vooralsnog gaan onze voorbereidingen onverminderd door en we hopen van harte dat 21 juni a.s. haalbaar is. Wees voorzichtig en zorg goed voor elkaar.