Vrienden van de Nationale Historische Reddingbootdag 2016

Vrienden van de Nationale Historische Reddingbootdag 2016

Vrienden van de Nationale Historische Reddingbootdag 201 (NHRD) ondersteunen de activiteiten van de Nationale Historische Reddingbootdag.

Uw ondersteuning draagt bij aan het naar Lelystad halen van historische reddingboten en het verbeteren van de kwaliteit van ons evenement.

Wat betekent het Vriend van de Nationale Historische Reddingbootdag te zijn?

Het belangrijkste is dat u als donateur er mede zorg voor draagt dat dit evenement jaarlijks kan plaatsvinden en dat we zoveel mogelijk historische reddingboten naar Lelystad kunnen halen. Natuurlijk is er een vermelding op de deelnemerslijst Vrienden van Nationale Historische Reddingbootdag op de site www.nhrd.nl. Op de site vindt u informatie over welke boten naar Lelystad komen en het laatste nieuws over dit unieke evenement.

Wat moet U doen om Vriend van de Nationale Historische Reddingbootdag 2016 te worden?

Om deel uit te maken van de Vrienden van de Nationale Historische Reddingbootdag (NHRD) vragen wij u per jaar € 100 over te maken op rekeningnummer NL90RABO0179196332 t.n.v. KNRM reddingstation Lelystad onder vermelding van Vrienden van de NHRD . Als donateur kunt u er ook voor kiezen om de gehele dag als onze gast aanwezig te zijn. Voor een meerprijs van € 50 maakt u dan gebruik van het afsluitende diner, vaart u mee tijdens de vlootschouw en bent u de gehel dag de gast van de organisatie.

Vermeld moet worden dat het batig saldo volledig ten goede komt aan het werk van de KNRM. De KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee, en ruim binnenwater. Reddingboten en vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt. KNRM redt en helpt, kosteloos. Sinds 1824 en dat blijft zo.

Wanneer en waar vindt ons evenement plaats?

Het evenement Nationale Historische Reddingbootdag word gehouden op 18 juni 2017 (vaderdag).

De schepen liggen afgemeerd rond het KNRM reddingstation Lelystad in Bataviahaven te Lelystad.

Wat is er nog meer te doen?

Tijdens ons evenement wordt ook de Nationale Oldtimerdag Lelystad gehouden en zijn er jachten te zien van de Vereniging van schippers van rond- en platbodemjachten (VSRP).

WORD DONATEUR VAN DE VRIENDEN VAN NATIONALE HISTORISCHE REDDINGBOOTDAG.

Ga naar www.nhrd.nl